Cantatedienst ‘500 jaar Luther’ in Lutherse kerk

GRONINGEN

Het is dinsdag 31 oktober precies vijfhonderd jaar geleden dat Maarten Luther zijn 95 stellingen aan de deur van de kerk in Wittenberg spijkerde en daarmee de Reformatie inleidde. Dit wordt die dag in de Lutherse kerk in Groningen herdacht met een cantatedienst.

De dienst wordt geleid door dominee Maren Overbosch van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Groningen en dominee Janet van der Spek, voorganger van de Wijkgemeente Immanuelkerk. De dienst, waarin ook het Heilig Avondmaal wordt gevierd, staat in het teken van een uitspraak van Luther, die voorzien is van een kleine variatie: ‘Hier sta ik. Kan het ook anders?’. In een korte overweging wordt stilgestaan bij het hervormingsstreven van de reformatie.

LBE onder leiding van Ton Koopman

Het Luthers Bach Ensemble, voor de gelegenheid geleid door de befaamde dirigent/ organist Ton Koopman, verzorgt de muziek. Op het de lessenaar staat de cantate ‘Ein Feste Burg ist unser Gott’ BWV80 van Johann Sebastian Bach. Daarbij zal voor het eerste het nieuwe barokorgel, dat aan het begin van dienst gezegend wordt, klinken. Uitvoerenden zijn het Luthers Bach Ensemble (kleinkoor, solisten en barokorkest), Stefanie True (sopraan), Marjon Strijk (sopraan), David van Laar (altus), Robert Kuizenga (altus), Richard Resch (tenor) en Berend Eijkhout (bas). Cantor-organist Tymen Jan Bronda bespeelt het nieuwe orgel. Aanvang: 19.30 uur.
Meer informatie: www.elgg.nl www.luthersbachensemble.nl

Auteur

Marc Jansen