IMAKA-lezing ‘beste recent afgestudeerde milieukundige ter wereld’ (2013)

GRONINGEN

Coco Smits geeft maandag 30 oktober een lezing bij de Groninger (studie)vereniging IMAKA.

Deze voordracht is getiteld: ‘De social license to operate van olie- en gasactiviteiten in Groenland: vertrouwen, legitimiteit en internationale invloeden’.

Kansen door klimaatverandering

Het noordpoolgebied is één van de gebieden waar klimaatverandering het meest zichtbaar is. Het terugtredende zee-ijs heeft niet alleen ecologische gevolgen, maar brengt ook kansen met zich mee voor de ontwikkeling van offshore activiteiten zoals visserij, scheepvaart, toerisme en olie- en gasontwikkeling. Op dit moment staat de ontwikkeling van nieuwe olie- en gasactiviteiten in het Arctisch gebied op een laag pitje, maar het was in de afgelopen jaren één van de meest controversiële onderwerpen op energiegebied.

Groenland

Ook in Groenland stond de ontwikkeling van olie- en gasactiviteiten hoog op de agenda. Het land kreeg in 2009 vergaande autoriteit binnen het Deense koninkrijk. Het zag de ontwikkeling van olie- en gasactiviteiten als een manier om ook financieel onafhankelijk te worden van Denemarken. De ontwikkeling van deze activiteiten leidde niet alleen in Groenland maar ook daar buiten tot veel (maatschappelijke) discussie. Vanuit de sociale wetenschappen is dit een interessante case study: zowel vanuit lokaal oogpunt, waar het gaat om een balans tussen (economische) ontwikkeling en (ecologische) risico’s, als vanuit internationaal oogpunt, waar het gaat om klimaatverandering en de transitie naar duurzame energie. In de IMAKA-lezing wordt de nationale en internationale maatschappelijke discussie rondom olie- en gasactiviteiten in Groenland geanalyseerd met behulp van het social license to operate-concept. Vertrouwen en legitimiteit spelen hierin een grote rol.

Coco Smits

In Wageningen opgeleid (MSc Evironmental Sciences), werkt Coco Smits als consultant bij Royal Haskoning DHV. Zij ontving in november 2013 de IEMA Graduate Award als ‘de beste recent afgestudeerde milieukundige ter wereld’. Haar werk richt zich onder meer op de sociale aspecten van grote industriële projecten. Haar belangstelling gaat vooral uit naar het Arctische gebied.
De lezing vindt plaats in het Arctisch Centrum in Groningen. Aanvang: 19.30 uur. Entree: 2 euro.

Auteur

Marc Jansen