Retro-kerkdienst in Martinikerk

GRONINGEN

Wijkgemeente Martinikerk, de (Nederlands Gereformeerde) Tehuisgemeente, de Jeruzalemkerk en de Oosterkerk houden zondag 29 oktober een gezamenlijke dienst in de Martinikerk in Groningen.

Ze gaan in deze dienst vijfhonderd jaar terug in de tijd; naar de tijd van de Reformatie. Jongeren van de Roder koren zingen psalmen voor, er klinkt een preek van Calvijn en het is niet uitgesloten dat mannen en vrouwen gescheiden zitten. Sietze de Vries begeleidt de koorzang en gemeentezang op het Schnitgerorgel.
Aanvang: 19.00 uur. Entree: gratis.

Auteur

Marc Jansen