Orgelexcursie ‘Schnitger in Ommeland en Stad’

GRONINGEN

Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) heeft samen met het Schnitger Festival een orgelexcursie georganiseerd. Deze excursie, met als thema ‘Schnitger in Ommeland en Stad’, vindt vrijdag 3 november plaats.

Onder leiding van gids Cees van der Poel worden de Schnitgerorgels in de kerken van Noordbroek en Godlinze bezocht, alsmede het nieuwe barokorgel in de Lutherse kerk in Groningen. Gids Cees van der Poel is organist (en schrijver van ‘Naam en Faam – Vijf Schnitgerorgels in Groningen’) vertelt over de orgels én laat horen hoe mooi de orgels klinken.

Lutherse kerk

Orgelbouwer Bernhardt Edskes vertelt in de Lutherse kerk in over de totstandkoming van het nieuwe barokorgel. Een concert van Sietze de Vries op deze replica van het Schnitger barokorgel is het sluitstuk van de excursie. Onderweg wordt geluncht in Oosterwijtwerd.
De excursie gaat om 10.30 uur van start bij Hoofdstation Groningen. Aanmelding: info@groningerkerken.nl of 050-3123569.

Auteur

Marc Jansen