Allerzielen op RK Kerkhof in Groningen

GRONINGEN

Bisschop Ron van den Hout draagt donderdag 2 november in de kapel van het RK Kerkhof Groningen een requiemmis op ter nagedachtenis aan de overleden bisschoppen en priesters.

Na deze mis, die om 09.30 uur begint en toegankelijk is voor publiek, is er gelegenheid kennis te maken met de bisschop.

Allerzielenmis

Maandag 6 november wordt voor alle overledenen die tussen 1 november 2016 en 31 oktober 2017 op het kerkhof zijn begraven een Allerzielenmis opgedragen. Daarbij worden alle namen voorgelezen en een kaars ontstoken. Na de mis, die om 09.30 uur begint, worden de graven gezegend. Vervolgens kunnen graflichtjes worden aangeschaft om bij de graven te plaatsen .

Auteur

Marc Jansen