Depressie onderwerp Pieter Boeke Lezing 2017

GRONINGEN

Marcus Huibers tekent maandag 6 november voor de Pieter Boeke Lezing 2017. Plaats van handeling is het Academiegebouw in Groningen.

Marcus Huibers bespreekt in de Pieter Boeke Lezing 2017 de resultaten van een groot behandelonderzoek naar de effecten van cognitieve therapie en interpersoonlijke therapie voor depressie.

Willekeurige keuze

Bestaande psychologische behandelingen – zoals cognitieve gedragstherapie (CGT) en interpersoonlijke psychotherapie (IPT) – zijn gemiddeld even effectief; vijftig tot zestig procent van de patiënten heeft baat bij de behandeling. De vraag is alleen: wie zijn die mensen die er baat bij hebben? Nu wordt er voor de start van de behandeling willekeurig een keuze gemaakt. “Als we van tevoren weten wie baat heeft bij welke therapie”, stelt onderzoeker en psychotherapeut Marcus Huibers, “dan kunnen we de slagingspercentages aanzienlijk verhogen. Dat zou een enorme stap voorwaarts zijn.”

Marcus Huibers

Marcus Huibers is hoogleraar Klinische Psychologie en Experimentele Psychotherapie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Ook is hij verbonden aan de Universiteit van Pennsylvania en werkt hij als psychotherapeut bij GGZ InGeest in Amsterdam. In de Volkskrant schrijft hij in de rubriek de Volkskeuken over eten en recepten.

Pieter Boeke Lezing

De Pieter Boeke Lezing is vernoemd naar prof. dr. P.E. Boeke, oud-hoogleraar Klinische Psychologie aan de RUG, ter eervolle nagedachtenis. De lezing is namens de Pieter Boeke Foundation georganiseerd door Opleidingsinstituut PPO, in samenwerking met Studium Generale Groningen en VIP, studievereniging Psychologie Groningen.
Aanvang: 20.00 uur.

Auteur

Marc Jansen