‘Caritas toen en nu’: symposium in Maartenshof

GRONINGEN

In Maartenshof in Groningen wordt vrijdag 10 november het symposium ‘Caritas toen en nu’ gehouden.

Dit symposium is georganiseerd ter gelegenheid van de verschijning van het boek ‘Caritas in verandering’. Dit boek is in opdracht van de Rooms-Katholieke Stedelijke Sociaal-Caritatieve Instelling (RK SCI), de opvolgster van het Rooms-Katholiek Centraal Armbestuur in Groningen, geschreven door dr. Albert Buursma.

Caritas in verandering

‘Caritas in verandering’ beschrijft de ontwikkeling van de rooms-katholieke sociale zorg in de stad Groningen gedurende vierhonderd jaar. Het volgt de vele vormen van katholieke caritas vanaf de tijd van de schuilkerken, de katholieke emancipatie, de verzuiling tot en met de jongste periode, met aandacht voor ontvangers én verleners van hulp. Ook de verhouding tussen zorg van de rooms-katholieke kerk en die van andere kerkgenootschappen en de overheid komt aan de orde. In de laatste decennia brachten ingrijpende veranderingen in de sociaal-maatschappelijke zorg een meer zelfstandige rol voor de parochies en de zorgcentra zoals het Groningse Maartenshof. Bij de Rooms-Katholieke Stedelijke Sociaal-Caritatieve Instelling leidde dit tot een opnieuw overdenken van de aloude vraag: wie is de ware arme?

Symposium

Sprekers tijdens het symposium in Maartenshof zijn burgemeester Peter den Oudsten van Groningen, Ulfert Molenhuis van Voedselbank Stad Groningen, pastor Arjen Jellema en bisschop Ron van Hout van Groningen/ Leeuwarden. Verder wordt auteur Albert Buursma geïnterviewd door dagvoorzitter Stefan van der Poel en tekent Chris Fictoor voor een muzikaal intermezzo.
Caritas in verandering Uitgeverij Verloren ISBN 978-90-8704-677-4

Auteur

Marc Jansen