Aftrap project ZorgThuis in Grand Café Noorderpoort Euroborg

GRONINGEN

In Grand Café Noorderpoort Euroborg wordt woensdag 8 november een ontbijt het project ZorgTechnologiehuis (ZorgThuis) afgetrapt.

In het ZorgThuis demonstreren mbo-studenten verschillende technologische en vooruitstrevende voorzieningen uit de zorg. Dankzij deze hulpmiddelen kunnen ouderen en mensen met een beperking langer zelfstandig thuis blijven wonen. In Winschoten is al zo'n ZorgThuis. Dit bekroonde initiatief is de aanleiding geweest voor een verdere ontwikkeling en de aanvraag van een RIF-subsidie. Dankzij toekenning van deze subsidie kunnen ook in Stadskanaal, Appingedam en Groningen ZorgThuizen ontwikkeld worden.

Koploper Zorgpact

ZorgThuis van Noorderpoort Campus Winschoten is één van de ‘koplopers’ van het nationale samenwerkingsverband Zorgpact. Het project is volgens Zorgpact een mooi voorbeeld van regionale samenwerking, waarbij de verbinding wordt gelegd tussen het onderwijs en het bedrijfsleven. Met het project ZorgTechnologiehuis creëren Acantus en Noorderpoort Campus Winschoten een praktijksituatie waarin studenten leren waarmee ze in de toekomst te maken krijgen. Daarnaast worden beroepsbeoefenaars, mantelzorgers en zorgvragers van nu geïnformeerd over wat er op dit gebied allemaal mogelijk is. In het ZorgThuis in Winschoten zijn twee woningen ingericht. Eén is gericht op COPD en de ander op dementie. In het ZorgThuis zijn veel verschillende hulpmiddelen te vinden, van een simpele grijpstok tot een speciaal ontwikkelde tablet voor ouderen.

Auteur

Marc Jansen