CDA: minder stadhuis, meer veilige en schone straten

Groningen

De stadse fractie van het CDA wil meer geld voor verkeersveiligheid en het schoonhouden van wijken.

Op te veel plekken in de stad is het volgens de christendemocraten vies en zijn er onveilige verkeerssituaties ontstaan. De partij diende tijdens de behandeling van de begroting 2018 een voorstel in om hier het komende begrotingsjaar flink in te gaan investeren. Uit de leefbaarheidsmonitor van de gemeente Groningen blijkt dat wijkbewoners verkeersonveiligheid aanmerken als een van de grootste problemen die aangepakt moet worden. CDA-raadslid Herman Pieter Ubbens: ‘We moeten de zorgen van stadjers over verkeersveiligheid serieus nemen. Binnen het huidige budget voor verkeersveiligheid is het nauwelijks mogelijk om extra maatregelen te nemen om straten veiliger te maken.’ Daarnaast haalt Ubbens de wijkenquête leefbaarheid 2016 aan, waaruit is gebleken dat de tevredenheid over het onderhoud van het openbare groen en het schoonhouden van de wijken sterk is afgenomen. Om geld voor het plan te vinden wil het CDA dat het besluit dat vorige maand door de gemeenteraad werd genomen om 15,5 miljoen euro te investeren in de verbouwing van het stadhuis wordt teruggedraaid. ‘Op deze manier besparen we de komende jaren structureel 4 ton. Met dat geld kan het stadsbestuur plannen realiseren om onze straten schoner te maken en de verkeersveiligheid de komende jaren te verbeteren’, aldus Ubbens.

Auteur

Cindy Houwen