Lezing in ‘t Vinkhuys over broedgeval steppekiekendieven

GRONINGEN

Werkgroep Grauwe Kiekendief geeft woensdag 22 november een lezing in ‘t Vinkhuys in Groningen. Onderwerp is het eerste officieel vastgestelde broedgeval van een paartje steppekiekendieven in Nederland.

In waterbergings- en natuurgebied De Onlanden onder de rook van de stad Groningen overwintert al twee jaar een mannetjes steppekiekendief. Op 25 mei 2017 werd er bovendien het broedgeval van een paartje steppekiekendieven officieel vastgesteld; voor het eerst in Nederland. Om uiteindelijk in juli vier jongen met succes te kunnen zien uitvliegen. Twee vertegenwoordigers van Werkgroep Grauwe Kiekendief vertellen in ‘t Vinkhuys het verhaal van dit bijzondere broedgeval. Een verhaal doorspekt van toevalligheden, moeilijke en ingrijpende beslissingen, bizarre situaties, zenuwslopende momenten en euforie.
De lezing, die is georganiseerd door de Groninger vereniging voor vogelaars Avifauna, begint om 20.00 uur. Entree: gratis.

Auteur

Marc Jansen