Winnares Erasmusprijs Michèle Lamont in Groningen

GRONINGEN

De Canadese cultureel sociologe Michèle Lamont, dit jaar winnares van de Erasmusprijs, geeft maandag 20 november een lezing in het Academiegebouw in Groningen.

In de meeste Westerse samenlevingen worden persoonlijke status en invloed bepaald door onderwijsniveau, geld, carrière en bezit. Zo’n eenzijdige blik op vaardigheden en kennis veroorzaakt een competitieve maatschappij van winnaars (slechts een paar) en verliezers (een heleboel). Dat vraagt om problemen in de samenleving. Michèle Lamont stelt dat het beter zou zijn wanneer de verschillende groepen in de samenleving op verschillende manieren gewaardeerd worden voor hun bijdrage aan de maatschappij. Ze zouden zich dan beter gehoord en gerespecteerd voelen als burgers en ze zouden meer invloed hebben op maatschappelijke processen en uitkomsten.

Michèle Lamont

Michèle Lamont is hoogleraar Sociologie aan Harvard University en hoogleraar African and African American Studies en Robert I. Goldmann Professor of European Studies. Ze heeft een groot aantal boeken en artikelen op haar naam staan over onderwerpen als cultuur, sociale ongelijkheid en uitsluiting; racisme en etniciteit; instituten en wetenschap. In haar meest recente boek ‘Getting Respect’ (2016) beschrijft ze hoe verschillende gestigmatiseerde groepen reageren op hoe zij discriminatie ervaren in het dagelijkse leven. In 2016 ontving ze een eredoctoraat van de Universiteit van Amsterdam.

Rafael Wittek

Coreferent is Rafael Wittek. Hij is hoogleraar Theoretische Sociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is hoofd van SCOOP, een interdisciplinair onderzoeks- en trainingscentrum waarin sociologen, psychologen, historici, en filosofen hun krachten bundelen in het onderzoek naar nieuwe oplossingen voor duurzame samenwerking in de domeinen van de zorg, het werk en integratie.
De (Engelstalige) lezing, die is georganiseerd door Studium Generale Groningen, begint om 20.00 uur .

Auteur

Marc Jansen