Doeko Bosscher tekent voor eerst Bob Houwen Lezing

GRONINGEN

Prof. dr. Doeko Bosscher tekent woensdag 29 november voor de eerste Bob Houwen Lezing. Plaats van handeling is de Groninger Archieven in Groningen.

De Bob Houwen Lezing is een nieuw initiatief van het Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen (OVCG). De lezing is vernoemd naar de Groningse verzetsstrijder én OVCG-oprichter Bob Houwen. Met de jaarlijks rond haar oprichtingsdatum te houden lezing wil het OVCG enerzijds de herinnering aan de oorlog levend houden en anderzijds het publiek stimuleren om na te denken over leven in vrede en vrijheid in de eigen leefomgeving en in de wereld.

Verzet als avontuur

De eerste Bob Houwen is getiteld: ‘Verzet als avontuur tegen wil en dank. Tegenstellingen tussen beeld en de werkelijkheid’. Doeko Bosscher (Heiloo, 1949) analyseert de aard van het verzet, in het licht van de (oppervlakkige) naoorlogse constatering dat de hang naar avontuur veel jongeren in het verzet deed belanden. Belangrijker dan dit veelal leeftijdgebonden motief, waren de omstandigheden waarin men was opgegroeid en het waardenstelsel van verwanten, vrienden en (andere) leidslieden in de directe nabijheid. Maar ook deze laatste constatering moet worden genuanceerd, want verzetslieden waren meer dan het product van hun omgeving.

Doeko Bosscher

Doeko Bosscher was tot zijn pensionering hoogleraar Eigentijdse Geschiedenis aan de RUG. Momenteel is hij daar ad interim hoogleraar American Studies. Zijn publicaties betreffen hoofdzakelijk Nederlandse en Amerikaanse geschiedenis. Zijn meest recente grotere publicatie is ‘Haast om te sterven. Het korte leven van verzetsman Fritz Conijn’ (Prometheus, Amsterdam, 2015).
De lezing begint om 20.00 uur. Entree: gratis.

Auteur

Marc Jansen