Marte Kaan in ‘Nieuw Licht’ in Der Aa-kerk

GRONINGEN

Schrijfster en psychologe Marte Kaan maakt donderdag 30 november haar opwachting in de debatserie ‘Nieuw Licht’ in de Der Aa-kerk in Groningen.

Filosoof Coen Simon gaat met Kaan in gesprek over haar essay ‘Onderbuik: Nieuw licht op redelijkheid. Coreferent is de Vlaamse filosoof en schrijver Marc De Kesel.

Onderbuikgevoelens

Marte Kaan laat in haar essay ‘Onderbuik. Nieuw Licht op redelijkheid’ aan de hand van psychoanalyticus en filosoof Erich Fromm zien dat ook onderbuikgevoelens ertoe doen. Ook al wordt ons van jongs af aan geleerd om de onderbuik te onderdrukken. Aan de hand van het werk van Erich Fromm (1900-1980) laat ze zien dat een redelijk mens vooral ook emotioneel vaardig moet zijn. Wie schijnbaar overtrokken, ongepaste en schaamtevolle gevoelens serieus neemt, leert dat de onderbuik recht van spreken heeft.

Marte Kaan

Marte Kaan (1977) studeerde psychologie aan de Universiteit van Amsterdam. Ze werkt als psycholoog voor een Amsterdamse verslavingskliniek en schrijft. Eerder verschenen van haar ‘Lang leve de liefde’ en ‘Wij houden alleen van onszelf’. Haar fictiedebuut ‘Saboteur’ werd genomineerd voor de J.M.A. Biesheuvelprijs en de ANV debutantenprijs.

Marc De Kesel

Coreferent Marc De Kesel is wetenschappelijk secretaris en senior onderzoeker aan het Titus Brandsma Insituut van de Radboud Universiteit. Vanuit filosofisch perspectief doet hij aan onderzoek in domeinen als religie- en mystiektheorie, holocaustreceptie, lacaniaanse theorie en kunst- & cultuurkritiek. Recent verscheen van hem ‘Zelfloos: de mystieke afgrond van het moderne Ik’.
‘Nieuw Licht’ begint om 20.00 uur. Entree: € 7,50 (SG-kortingspas en studenten: € 5). Kaarten zijn online verkrijgbaar op www.blgroningen.nl/agenda, en bij Van der Velde, Godert Walter en Studium Generale.

Auteur

Marc Jansen