Christenen voor Israël-spreker Jaap de Vreugd in Immanuelkerk

GRONINGEN

In de Immanuelkerk in Groningen staat woensdag 29 november een studieavond met Christenen voor Israël-spreker Jaap de Vreugd geprogrammeerd. Onderwerp is: ‘Jeruzalem, stad van de grote Koning’.

Wat maakt Jeruzalem zo belangrijk, wat is haar geheim? Waarom noemt Jezus de stad de ‘stad van de grote Koning’ en roept de Bijbel op om voor Sion te bidden? Jaap de Vreugd gaat in op deze en andere vraagstukken.

Jaap de Vreugd

Dominee Jaap de Vreugd was als hervormd predikant werkzaam in de PKN. Hij is oud-voorzitter van Christenen voor Israël. Hij maakt deel uit van de redactie van Israël & de Kerk en publiceert geregeld in dit theologisch kwartaaltijdschrift. Ook is hij als redactielid en schrijver verbonden aan Profetisch Perspectief, een kwartaalblad dat inzoomt op geschiedenis en actualiteit.
Aanvang: 20.00 uur. Entree: gratis.

Auteur

Marc Jansen