Actieplan ter verbetering toegankelijkheid Stad

GRONINGEN

De gemeente Groningen presenteert in het actieplan ‘Toegankelijke Stad 2017-2021’ maatregelen om de stad beter toegankelijk te maken voor mensen met een fysieke beperking.

Het gaat hierbij om een brede aanpak die voortkomt uit het initiatiefvoorstel ‘Toegankelijkheid under construction’ van de gemeenteraad en de motie ‘Handen en Voeten aan VN-verdrag’.

Met en voor mensen met een beperking

Bij de ontwikkeling en uitvoering van het actieplan is en wordt de doelgroep betrokken om mee te denken over alles wat een stad toegankelijker kan maken. Dit gebeurt in afzonderlijke projecten, zoals bij de herinrichting van de binnenstad, maar ook bij aanpassingen van voorzieningen of vergunningenbeleid.

Bewustwording

Omdat niet iedereen zich bewust is van de obstakels en barrières die de toegankelijkheid van de stad beperken, zijn in het plan acties opgenomen om het bewustzijn te vergroten. Om dit effectief te doen wordt veelal meegelift op bestaande bijeenkomsten en campagnes zoals ‘Binnenstad 050 – Ruimte voor jou’, ‘Wees geen #Fietsaso’ en ‘Let’s move’. De gemeente werkt ook met haar partners aan bewustwording. Zo staat het thema op de agenda bij de Groninger City Club (GCC), die voor de eerste honderd bedrijven drempelhulp aanbieden. Met de kennisinstellingen en grote werkgevers in de stad worden regelmatig kennis en ervaringen uitgewisseld.

Voorzieningen en inrichting van de stad

Op gebied van voorzieningen in en inrichting van de stad worden al steeds meer maatregelen genomen. Zo zijn de gebouwen van stichting WIJ rolstoelvriendelijk en kan er een doventolk worden ingezet. De Oosterpoort en Stadsschouwburg hebben een ringleiding voor mensen met een gehoorbeperking, en ook bij het nieuwe Groninger Forum worden tal van maatregelen getroffen. Bij de herinrichting van de binnenstad wordt uitgegaan van de richtlijn ‘Toegankelijke Openbare Ruimte voor Iedereen (TORI). Dit uitgangspunt, en het ontwerpproces bij herinrichting in de binnenstad, is uitgewerkt in de inrichtingsleidraad ‘Nieuwe Stadsruimtes’. Ontwerpen komen tot stand in overleg met verschillende belanghebbenden, waaronder de doelgroep Anders Mobielen.

Auteur

Marc Jansen