Techniekfestival bij Hanzehogeschool Groningen

GRONINGEN

Hanzehogeschool Groningen heeft voor vrijdag 1 december een techniekfestival voor havo 3-leerlingen georganiseerd: ‘So you think you can choose - tech edition’.

Het festival is bedoeld voor scholieren die vlak voor hun profielkeuze staan. Zij kunnen kennismaken met de wereld van de technologie. Het programma voorziet in demo’s en proefjes waaraan de leerlingen actief kunnen meedoen. Zo kunnen de havisten robots besturen, energie met waterstof opwekken, ‘vliegen’ met een 3D-bril, onderzoek doen in een laboratorium en beleven wat virtual reality is. Docenten en studenten van de Hanzehogeschool en partners uit het werkveld geven workshops en flitscolleges.

Technische sector

Recent onderzoek van Qompas onder 130.000 havo- en vwo-scholieren laat zien dat jongeren een goed arbeidsmarktperspectief belangrijk vinden bij het kiezen van een studie. Zeventig procent van de jongeren zegt niet snel te kiezen voor een studie met onduidelijke carrièrekansen. Het is geen geheim dat er een groeiend aantal vacatures is in de technische sector. Een recent rapport van het economisch bureau van ING laat zien dat een kwart van de bedrijven in de tech-sector nu al een tekort heeft aan vakmensen.

Festival app

Studenten van het Instituut voor Communicatie, Media & IT hebben voor dit festival de gratis te downloaden Hanze Techniekfestival App ontwikkeld. De app, verkrijgbaar in de App Store en Play Store, geeft informatie over de activiteiten, welke opleidingen aansluiten bij de verschillende programmaonderdelen en welk profiel voor die opleiding nodig is.

Auteur

Marc Jansen