Bijeenkomst over zorg en armoede bij PvdA Groningen

GRONINGEN

Bij de PvdA Groningen wordt vrijdag 8 december een bijeenkomst gehouden over zorg en armoede. Plaats van handeling is Ons Pand aan de Haddingestraat 10 in Groningen.

Sinds 2015 wordt zorg en ondersteuning vanuit de Wmo door gemeenten georganiseerd en gefinancierd. Uitgangspunt is dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Dat heeft geleid tot werken in wijkteams, een woud aan pilots en veel discussie.

Knelpunten benoemen

Inzet van de bijeenkomst op 8 december is concrete knelpunten te benoemen en stil te staan bij oplossingsrichtingen. Dit aan de hand van twee personen uit de praktijk. Deze bijeenkomst staat onder leiding van Rik van Niejenhuis, programmamanager Transformatie Sociaal Domein en projectleider Integrale Zorg. Aanvang: 17.00 uur.

Auteur

Marc Jansen