Kor Voet Bridgedrive in Sociëteit De Harmonie

GRONINGEN

In Sociëteit De Harmonie in Groningen wordt zaterdag 16 december de Kor Voet Bridgedrive gehouden.

Deze bridgedrive is vernoemd naar de eind 2016 overleden Kor Voet, een zeer gerespecteerd lid van Sociëteit de Harmonie. Voet maakte jarenlang deel uit van de bridgecommissie van de sociëteit en geldt als initiatiefnemer van de eindejaarsbridgedrive die sinds 2002 elkjaar wordt gehouden. De bridgedrive is vorig jaar naar hem vernoemd. Daarbij is ook een wisselbokaal beschikbaar gesteld, de Kor Voet Trofee.

Kor Voet Bridgedrive

De Kor Voet Bridgedrive is behalve voor leden ook voor gasten toegankelijk. Iedere bridger speelt zijn eigen systeem. In totaal kunnen zestig mensen meedoen. Deelname kost 5 euro per paar. Belangstellenden kunnen zich ter plekke inschrijven of een plekje reserveren via hadischuur@gmail.com. Als het maximumaantal deelnemers is bereikt, wordt dit vermeldt op de website van de Harmonie www.societeitdeharmonie.nl.
De Kor Voet Bridgedrive begint om 13.30 uur.

Auteur

Marc Jansen