Vier kerstmelodieën op carillon Martinitoren

GRONINGEN

De automatische speeltrommel van het carillon van de Martinitoren in Groningen is zaterdag van vier kerstmelodieën voorzien.

Op het volle uur, zoals sinds eeuwen gebruikelijk, een geestelijk lied. Dit keer (zoals de laatste jaren) ‘Stille Nacht’. Het ‘kwartierspel’ is het Beierse wiegelied ‘Lasst uns das Kindlein wiegen’. Op het halve uur wordt een Luthers kerstlied, ‘Vom Himmel hoch da komm’ ich her’ gespeeld. En op een kwartier voor het hele uur klinkt het Frans kerstlied ‘Laissez paistra vos betes’.

Kerstavondbespelingen

Voor zowel donderdag 14 als donderdag 21 december staat om 19.30 uur een kerstavondbespeling geprogrammeerd. Stadsbeiaardier Auke de Boer brengt daarbij internationale kerstliederen ten gehore. Deze beide bespelingen worden voorafgegaan door het luiden van de klokken door leden van het Groninger Klokkenluiders Gilde. Wie een ‘live bespeling’ wil meemaken, kan zich daarvoor aanmelden via david.van.dijk@ziggo.nl.

Auteur

Marc Jansen