Kerstavonddienst in Martinikerk

GRONINGEN

In de Martinikerk in Groningen begint zondag 24 december om 20.00 uur een kerstavonddienst.

In deze dienst wordt samengewerkt door de NGK Tehuisgemeente, de Jeruzalemkerk, de Oosterkerk en de PKN-wijkgemeente Martinikerk. Voorgangers zijn de dominees Rein den Hertog, Jaap van den Bos en Pieter Versloot. Verder het verlenen het door Tea Stamhuis geleide gospelkoor Cornerstone en organiste Janny Knol-de Vries medewerking aan de kerstavonddienst. Tonny en Jurrina Ronda geven muzikale begeleiding op de trompet.

Auteur

Marc Jansen