Kerstnachtdienst in Martinikerk

GRONINGEN

Het GSp – Studentenplatform voor Levensbeschouwing heeft voor zondag 24 december een kerstnachtdienst in de Martinikerk in Groningen georganiseerd.

Voorganger in de dienst is dominee Tiemo Meijlink, als studentenpastor verbonden aan het GSp. Henk de Vries bespeelt het grote Martini-orgel. Verder is er muzikale medewerking van het door Ton Tromp geleide koor van het GSp en van trombonekwartet Sliding Brass. De kerstnachtdienst begint om 23.00 uur; de deuren gaan om 22.30 uur open.
Meer informatie: www.gspweb.nl www.martinidiensten.nl

Auteur

Marc Jansen