Kerstwijding bij Apostolisch Genootschap in Groningen

GRONINGEN

Bij het Apostolisch Genootschap in Groningen wordt op kerstavond (zondag 24 december) stilgestaan bij het belang van het kiezen voor vrede.

De apostolischen doen dit aan de hand van de kerstwijding: een voordracht van teksten met beelden, zang en muziek. De titel van de kerstwijding is: ‘Kiezen voor vrede’.
Aanvang: 20.00 uur. Entree: gratis.

Auteur

Marc Jansen