Waterproefjeslab in Noordelijk Scheepvaartmuseum

GRONINGEN

In het Noordelijk Scheepvaartmuseum in Groningen staat woensdag 3 januari een ‘waterproefjeslab’ geprogrammeerd.

Kinderen tussen 6 en 10 jaar doen hierin - als echte waterwetenschappers - proefjes met en over water. Zo mogen ze een steile dijk en een glooiende dijk bouwen en testen, ervaren ze hoe krachtig water is en zien ze wat er met het achterliggende land gebeurt als er water over de dijk komt. Deze activiteit, die in samenwerking met waterschap Noorderzijlvest is georganiseerd in het kader van de tentoonstelling ‘Kerstvloed 1717’, is doorlopend van 13.00 tot 16.00 uur en is gratis toegankelijk voor kinderen (begeleiders betalen het normale tarief). Het waterproefjeslab staat ook op de woensdagen 21 en 28 februari geprogrammeerd.

Auteur

Marc Jansen