Districtsfinale bandstoten in De Harmonie

GRONINGEN

De biljartzaal van Sociëteit De Harmonie in Groningen is zaterdag 13 en zondag 14 januari toneel van de districtsfinale bandstoten 4e klasse.

Bij bandstoten moet tenminste één band geraakt worden voordat de carambole wordt gemaakt. De twee beste spelers van deze districtsfinale plaatsen zich voor de gewestelijke finale, de laatste tussenstop richting landelijke finale van de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond (KNBB). De organisatie van de wedstrijd in De Harmonie is in handen van de Groninger Biljart Club (GBC).
De biljartwedstrijd is zaterdag 13 januari van 11.00 tot 17.00 uur en zondag 14 januari van 13.00 tot 17.00 uur (inclusief prijsuitreiking).

Auteur

Marc Jansen