Vrijmetselarij voor vrouwen en mannen

GRONINGEN

Johan van Melick en Catja Nanninga hebben plannen voor het opzetten van een gemengde loge van de vrijmetselarij in Groningen.

Ze geven daarom zaterdag 13 januari een lezing met sfeerimpressie in cursuscentrum de Poort. De lezing is getiteld: ‘Vrijmetselarij voor Vrouwen en Mannen’.

Inwijdingsgenootschap

“Vrijmetselarij wordt vaak geassocieerd met een mannenclub. Echter, al meer dan honderd jaar zijn er ook loges waar zowel vrouwen als mannen lid zijn”, melden Van Melick en Nanninga. “De vrijmetselarij is een levensbeschouwelijk inwijdingsgenootschap waar wordt gewerkt met ritualen en symbolen, die veelal ontleend zijn aan de bouw en het licht. Iedereen die er lid van wordt, ondergaat een inwijding.” “De vrijmetselarij wordt ook vaak gezien als een geheime organisatie. In zoverre er sprake is van een geheim, dan is het de innerlijke beleving van een inwijding. Immers, niemand kan passend beschrijven hoe bijvoorbeeld een goede film of een mooi boek wordt ervaren. Dat is een individuele belevenis en deze is bij iedere mens verschillend. Dit geldt ook voor het beleven van inwijdingen. Niemand kan dat gevoel aan elkaar uitleggen met woorden. Dat is het geheim van de vrijmetselarij. Dat geheim ligt in ieder mens zelf besloten.”
De lezing begint om 14.00 uur. Aanmelding: www.cursuscentrumdepoort.nl of 06-51199617.

Auteur

Marc Jansen