Club Proza in Kroeg van Klaas

GRONINGEN

In de Kroeg van Klaas in Groningen staat woensdag 17 januari een nieuwe Club Proza geprogrammeerd.

Club Proza is een literair programma dat (normaal) iedere derde donderdag van de maand plaatsvindt. De vaste kern bestaat uit Bill Mensema, Tjitske Zuiderbaan, José Cutileiro, Lieke Hofman en Leonieke Toering. De clubschrijvers dragen nieuw geschreven korte verhalen of columns voor. Daarnaast schrijven zij beurtelings een episode voor de Cliffhanger: een spannend vervolgverhaal. Verder presenteren zij de rubriek 'De etymoloog', waarin de oorsprong van bijzondere of grappige woorden of uitdrukkingen wordt toegelicht.

Gast

Het is hun gewoonte elke maand een of meer gastschrijvers uit te nodigen. Ditmaal is Marc Wiers te gast.
Aanvang: 20.30 uur. Entree: gratis.

Auteur

Marc Jansen