Excursie Natuurmonumenten: Ontdek De Onlanden

EELDERWOLDE

Natuurmonumenten heeft voor zaterdag 20 januari de (fiets)excursie ‘Ontdek De Onlanden’ georganiseerd.

Deelnemers verkennen De Onlanden, het natuurgebied aan de rand van Groningen, ontdekken verschillende landschappen en dieren, en worden geïnformeerd over de belangrijke rol van het water. Daarbij worden vele honderden in De Onlanden overwinterende water- en moerasvogels gespot. Uiteraard wordt ook de nieuwe uitkijktoren in De Onlanden aangedaan. Deze 26 meter meter hoge toren geeft een magnifiek zicht op het omringende beekdallandschap.
De excursie, die onder leiding staat van een gids van Natuurmonumenten, start om 13.30 uur bij De Onlanderij in Eelderwolde. Aanmelding: www.natuurmonumenten.nl.

Auteur

Marc Jansen