Bisschop en psychiater te gast in Synagoge Groningen

GRONINGEN

Bisschop Ron van den Hout en emeritus hoogleraar psychiatrie Herman M. van Praag buigen zich zondag 21 januari in Synagoge Groningen over het belang van traditie in onze tijd. Zij doen dat in het kader van de Dag van het Jodendom.

Thema van de Dag van het Jodendom is dit jaar : ‘ledor wador’. Dit is Hebreeuws voor: ‘doorgeven van de traditie’. Het bisdom Groningen-Leeuwarden wil met deze studiemiddag een aanzet geven tot nadenken en discussie over dit thema. Het doorgeven van een (geloofs)traditie spreekt in de seculiere samenleving van de de 21ste eeuw immers niet meer vanzelf. Terwijl de behoefte aan vaste rituelen bij belangrijke momenten in het leven blijft.

Ron van den Hout

Mgr. dr. Ron van den Hout (1964) was vicaris-generaal van het bisdom Den Bosch en daarvoor docent Hebreeuws, judaïca en oude testament. Sinds vorig jaar is hij bisschop van Groningen-Leeuwarden. Van den Hout is gespecialiseerd in Bijbelse theologie en promoveerde aan de Radbouduniversiteit op: ‘Struikelblokken op de weg naar restauratie : Het boek Zacharia als dramatische tekst’ (2009), een exegese van het een na laatste boek uit Tenach.

Herman M. van Praag

Prof. dr. Herman M. van Praag (1929) was hoogleraar in de biologische psychiatrie aan de Rijksuniversiteiten van Groningen, Utrecht en Maastricht, en aan het Albert Einstein College of Medicine in New York. Na zijn emeritaat schreef hij diverse boeken over het Jodendom, het zionisme en over antisemitisme en de relatie psychiatrie en geloof. Enkele van zijn boeken zijn: ‘God en psyche : de redelijkheid van het geloven : visies van een jood’ (2008) ; ‘Joden-haat en Zion's-haat : een drama in vijf bedrijven’ ; ‘Het verstand te boven’ (2013) ; ‘Net voorbij de rede’ (2014).

Programma

Belangstellenden worden zondag 21 januari vanaf 14.30 uur welkom geheten met koffie of thee. Iets na drieën geeft Van Praag de eerste lezing, gevolgd door een muzikaal intermezzo, waarna Van den Hout zijn bijdrage levert. Daarna is er gelegenheid tot het stellen van vragen en tot discussie. Vanaf 16.30 uur kan onder het genot van een drankje nagepraat worden.
Aanmelding: Lisette Winter, p/a Secretariaat Bisdom Groningen-Leeuwarden, Ubbo Emmiussingel 79, 9711 BG Groningen; 050-4065888; l.winter@bisdomgl.nl. Entree: gratis.

Auteur

Marc Jansen