Hoorzitting over samenvoeging Groningen, Haren en Ten Boer

GRONINGEN

De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer houdt vrijdag 19 januari een hoorzitting over de samenvoeging van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer. Deze hoorzitting is in Congrescentrum Hanze Plaza in Groningen.

De nieuw te vormen gemeente telt circa 230.000 inwoners en heeft een oppervlakte van bijna 200 vierkante kilometer. De beoogde datum van herindeling is 1 januari 2019.

Hoorzitting

Tijdens de hoorzitting kunnen organisaties en burgers aan de Kamerleden duidelijk maken hoe zij denken over de herindeling. De Kamerleden van de vaste commissie van Binnenlandse Zaken hebben veel zienswijzen ook al schriftelijk toegestuurd gekregen. Voorafgaand aan de hoorzitting bieden het Burgercomité Haren en het Burgerinitiatief Noordelijke Hondsrug een petitie aan. De volgende Kamerleden nemen deel aan de hoorzitting:
  • Albert van den Bosch (VVD)
  • Antoinette Laan-Geselschap (VVD)
  • Martin Bosma (PVV)
  • Harry van der Molen (CDA)
  • Monica den Boer (D66)
  • Nevin Özütok (GroenLinks)
  • Ronald van Raak (SP)
  • Roelof Bisschop (SGP)
  • Henk Krol (50Plus)

Wetsvoorstel

De minister van Binnenlandse Zaken heeft 12 oktober 2017 het wetsvoorstel voor de gemeentelijke herindeling (TK 34 805) ingediend. De Tweede Kamer debatteert naar verwachting in het voorjaar van 2018 over de gemeentelijke herindeling. Daarna stemt de Tweede Kamer erover. Als de Tweede Kamer het voorstel aanvaardt, behandelt de Eerste Kamer de herindeling. De hoorzitting is van 13.30 tot 16.30 uur. Belangstellenden kunnen de hoorzitting bijwonen. De vergadering is ook te volgen via een livestream op de website van de Tweede Kamer.

Auteur

Marc Jansen