Preek van de Leek in Martinikerk

GRONINGEN

Hoogleraar sterrenkunde Peter Barthel houdt zondag 28 januari een Preek van de Leek in de Martinikerk in Groningen.

Hij doet dat in de Martinidienst van het GSp – Studentenplatform voor Levensbeschouwing.

Professor, bestaat God?

Peter Barthel kwam vorig jaar in het nieuws als auteur van het boekje ‘Professor, bestaat God?’. Tijdens de viering van het 400-jarig bestaan van de Rijksuniversiteit Groningen in 2014 mochten Groningers wetenschappers van de RUG een vraag stellen. Anco, een jongetje van 7 jaar, vroeg toen of God bestaat en of de universiteit dat voor hem uit kon zoeken. Peter Barthel gaf toen namens de universiteit antwoord op de vraag.

Verhouding natuurwetenschap - geloof

Peter Barthel heeft zich naast zijn loopbaan als astronoom regelmatig beziggehouden met vragen rond de verhouding tussen natuurwetenschap en geloof. In zijn preek gaat hij in op de verwondering die het bestuderen van het heelal bij hem oproept en hoezeer geloof en religie van belang zijn als bezielende kracht in zijn leven. De dienst in de Martinikerk begint om 11.30 uur. Studentenpastor Tiemo Meijlink begeleidt de dienst.

Auteur

Marc Jansen