Huub Oosterhuis in Pepergasthuiskerk

GRONINGEN

Dichter en theoloog Huub Oosterhuis maakt zondag 28 januari zijn opwachting in een oecumenische viering in de Pepergasthuiskerk in Groningen.

Huub Oosterhuis houdt een toespraak, getiteld: ‘God in de taal van de psalmen’.
Aanvang: 10.30 uur.

Auteur

Marc Jansen