Nieuwe serie speeltuinenfietstochten in Stad

GRONINGEN

Carina Havenga de Poel van Xplore Grunn heeft in samenwerking met WIJ Selwerd een nieuwe serie speeltuinenfietstochten georganiseerd.

De activiteit is bedoeld voor ouders met kinderen in de leeftijd van 2 tot 8 jaar. Zij gaan samen op ‘speeltuinenjacht’ en leren daardoor hun eigen wijk en de omliggende wijken beter kennen. En is het kind uitgespeeld, wordt de route vervolgd: richting een volgende speeltuin.

7 februari

De eerste speeltuinenfietstocht staat gepland voor woensdag 7 februari. Deze tocht duurt van 14.30 tot 16.30 uur. Verzamelpunt is WIJ Selwerd in de Vensterschool aan de Eikenlaan. Deelname kost 2,50 euro per gezin (inclusief fruitpicknick). Aanmelding: carina@xploregrunn.nl. Na 7 februari volgen tochten op 16 maart, 9 april, 16 mei, 4 juni en 2 juli.

Auteur

Marc Jansen