Open dag (woonvoorziening) Guyotschool

GRONINGEN

De Kentalis Guyotschool in Haren en de verblijfsvoorziening aan de Bordewijklaan in Groningen houden woensdag 7 februari open huis.

De Guyotschool is een tweetalige school voor dove en slechthorende leerlingen. Op deze school zijn drie uitstroomprofielen mogelijk: de uitstroom Vervolgonderwijs (havo, vmbo-tl/ kb/ bb), de uitstroom Arbeid en de uitstroom Dagbesteding.

Sfeer proeven op school

Tijdens de open dag kunnen jongeren, ouders en overige belangstellenden presentaties volgen over het onderwijs en wonen, en vragen stellen aan leerkrachten en andere medewerkers. Ook zijn er rondleidingen door de school, klassen en woonomgeving, en wordt een informatiemarkt gehouden. De open dag is vooral bedoeld voor leerlingen van groep acht en hun ouders of verzorgers. Uiteraard zijn leerlingen die willen overstappen, bijvoorbeeld vanuit regulier onderwijs, ook welkom.

Wonen in de buurt van school

De jongeren en ouders kunnen hun bezoek aan de school combineren met een bezoek aan de woonvoorziening aan de Bordewijklaan in Groningen. Hier wonen jongeren (begeleid) die doof of slechthorend zijn. Doordeweeks gaan zij naar de Kentalis Guyotschool voor vso. Zo kunnen jongeren die bijvoorbeeld door de afstand niet thuis kunnen blijven wonen, zien of zowel de school als woonomgeving bij hen past.
De open dag op de school is van 10.00 tot 14.00 uur, de open dag bij de woonvoorziening van 12.00 tot 15.00 uur. Er zijn tolken aanwezig.

Auteur

Marc Jansen