Convenant Isis Kraamzorg en Kids First COP

REGIO

Isis Kraamzorg en Kids First COP groep hebben vandaag een convenant getekend om projectmatig samen te gaan werken.

Het convenant werd ondertekend door mevrouw L. van Breda Vriesman, bestuurder van Isis Kraamzorg en mevrouw M. Fokkema, Lid Raad van Bestuur van Kids First COP groep. Door gebruik te maken van elkaars expertise en netwerk hopen beide organisaties elkaar te kunnen versterken. De organisaties gaan bijvoorbeeld gezamenlijk naar buiten treden op beurzen, drukwerk uitwisselen, een maandelijks spreekuur organiseren op de locaties van Kids First en online de samenwerking opzoeken. Beide organisaties richten zich op het creëren van een warme omgeving met veel geborgenheid voor gezinnen en kinderen. Met het convenant wordt de basis gelegd voor een duurzame relatie tussen beide partijen. De samenwerking zal gevierd worden tijdens een zwanger- en babymarkt in Drenthe, in de maand april. Ook zullen beide partijen de verloskundigenpraktijken in hun werkgebied op de hoogte brengen van de samenwerking met een kleine verrassing. Isis Kraamzorg Isis Kraamzorg is een kraamzorgorganisatie in het Noorden van het land. Isis Kraamzorg bereidt zwangeren en gezinnen voor op de bevalling en zorgt voor een warme en ontspannen ondersteuning tijdens de kraamtijd. Ieder gezin is uniek en heeft haar eigen wensen en behoeften. De deskundige kraamverzorgenden van Isis Kraamzorg passen zich hierop aan. Kids First COP Groep Kids First COP Groep biedt kinderopvang in de breedste zin van het woord in Groningen, Friesland en Drenthe. Met ruim 140 opvanglocaties voor kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en peuteropvang in de drie noordelijke provincies zijn ze vaak dicht bij gezinnen in de buurt te vinden. Kids First COP groep heeft de kennis, ervaring en kwalificaties in huis om kinderen een veilige, geborgen omgeving te bieden. Op de foto: links mevrouw M. Fokkema, rechts mevrouw L. van Breda Vriesman

Auteur

Albert-Jan Garama