Start digitale consultatie tussen huisarts en medisch specialist

GRONINGEN

Het Martini Ziekenhuis en de Groninger Huisartsen Coöperatie (GHC) starten met een innovatieve manier van digitale consulatie tussen huisarts en specialist. Hierdoor kan de patiënt vaak bij zijn eigen huisarts onder behandeling blijven en hoeft hij niet voor een consult naar het ziekenhuis. Het Martini Ziekenhuis is het eerste ziekenhuis in Nederland dat deze manier van samenwerken introduceert.

Het ziekenhuis en de GHC ontwikkelden hiervoor samen met ICT-bedrijf Calculus een veilige digitale omgeving. Daarnaast is zorgverzekeraar Menzis nauw betrokken. Bij de GHC aangesloten huisartsen die regelmatig naar het ziekenhuis verwijzen en zes grote poliklinieken van het Martini Ziekenhuis doen mee aan de pilotfase. Bij gebleken succes is in een latere fase het streven dat meer huisartsen, meer poliklinieken van het Martini Ziekenhuis en andere perifere ziekenhuizen in de regio aansluiten. Patiënten met specialistische zorgvragen worden door hun huisarts doorverwezen naar een specialist in het ziekenhuis. Voor een consult in het ziekenhuis moeten patiënten hun eigen risico aanspreken, voor een consult bij een huisarts hoeft dit niet. Een deel van de verwijzingen naar het ziekenhuis kan voorkomen worden wanneer er slimmer wordt samengewerkt tussen huisarts en medisch specialist.

Behandelen in vertrouwde omgeving

Hans Feenstra, bestuursvoorzitter van het Martini Ziekenhuis: ‘Samenwerking met huisartsen is voor ons een heel belangrijk thema. En niet alleen uit de maatschappelijke verantwoordelijkheid die wij voelen voor de stijgende zorgkosten. Wij vinden dat we het moeten faciliteren om waar mogelijk, een patiënt in zijn vertrouwde omgeving te behandelen.’

Digitaal consulteren

Contact tussen huisarts en ziekenhuis verloopt tot nu toe vooral via de telefoon. Het Martini Ziekenhuis, GHC en Calculus, een dochteronderneming van ICT-bedrijf Topicus, denken dat met dit systeem te verbeteren. Huisartsen in Groningen en Noord-Drenthe kunnen nu via het programma VIPLive digitaal contact zoeken met medisch specialisten. ‘Een huisarts kan via de beveiligde verbinding van de messenger van VIPLive, vragen stellen aan een medisch specialist’, legt Daan Verbree, businesslinemanager Huisartsenzorg bij Topicus, uit. ‘Daar kan hij, mits er toestemming is van de patiënt, medische gegevens bijvoegen. De specialist reageert binnen twee werkdagen, kan suggesties doen voor vervolgbehandeling bij de huisarts of vragen om een doorverwijzing. De consultatie wordt vastgelegd in zowel het systeem van de huisarts als van het ziekenhuis en vervolgens automatisch gedeclareerd.

Efficiënte zorg

Ron Cator is coördinator eerstelijnssamenwerking in het Martini Ziekenhuis: ‘We hopen dat dit systeem werkt als een soort filter voor twijfelgevallen. Zo kunnen we sommige doorverwijzingen voorkomen. Daardoor ontstaat ruimte op onze poli’s en kunnen we toegankelijker zijn voor mensen met complexe problematiek.’ Daarnaast kunnen verwijzingen worden geoptimaliseerd. Cator: ‘Een specialist kan vragen een patiënt door te verwijzen, en gelijk adviseren om bijvoorbeeld alvast een echo te doen. Zo kan hij zijn consult efficiënt inrichten”.

Grip op het zorgproces

Huisartsen kunnen met de specialistische kennis meer betekenen voor hun patiënt en grip houden op het zorgproces. ‘De huisarts blijft hoofdbehandelaar en weet precies wat de adviezen van de specialist zijn. Hierdoor houdt de huisarts overzicht over de ontwikkelingen van zijn patiënten en kan hij gerichter vervolgzorg bieden’, vertelt Frank Beltman, medisch manager bij GHC. Het kan echter ook zorgen voor een kwaliteitsverbetering binnen de huisartsenpraktijk, stelt Beltman. ‘Veelvuldige interactie met specialisten vergroot het kennisniveau van huisartsen en ondersteunend personeel. Hierdoor vinden steeds meer patiënten met specialistische vragen hulp dichtbij huis’.

Juiste zorg op juiste plek

Zorgverzekeraar Menzis is nauw betrokken bij de totstandkoming van dit systeem. Etty ter Steeg, regiomanager Noord bij Menzis geeft aan: ‘Digitale consultatie kan de zorg beter, efficiënter en goedkoper maken. Minder gebruik van specialistische zorg betekent immers lagere zorgkosten. Voor zowel patiënten als zorgverzekeraars. Daarnaast bespaart het patiënten een reis naar het ziekenhuis en wordt invulling gegeven aan het motto ‘De juiste zorg op de juiste plek.’’