Provincie kent aan 11 leefbaarheids- en zorgprojecten subsidies toe

groningen

 

In de voorjaarsronde van de leefbaarheids- en zorgsubsidies van de provincie Groningen krijgen 11 projecten een eenmalige subsidie toegekend.

De projecten dragen bij aan verbetering van de leefbaarheid en het zorgaanbod in dorpen en streken in de provincie Groningen. Het totaal van de toegekende subsidies bedraagt 1.715.633 euro.

Dorpshuizen

Aan vijf stichtingen van dorpshuizen zijn subsidiebedragen tussen de 100.000 en 275.000 euro toegekend. In De Wilp wordt dorpshuis Op de Welle verbonden met de naastgelegen Plantsoenkerk. In Bierum wordt van de bestaande sportzaal een dorpshuis gemaakt, zodat ook Bierum een eigen multifunctioneel dorpshuis krijgt. Het huidige dorpshuis in Westerbroek wordt omgevormd tot een eigentijds en toekomstbestendig dorpshuis waarin een multifunctionele zaal komt. Met heel veel inzet van bewoners van Noordlaren wordt de voormalige school De Rieshoek omgevormd naar een belangrijke dorpsvoorziening. Daarbij blijft het gemeentelijke monument behouden voor Noordlaren.

Het dorpshuis in Zuidwolde wordt verbouwd tot een toekomstbestendige accommodatie met een brede zorgfunctie. Onder één dak wordt samengewerkt met de huisartsenpraktijk, fysiotherapeut, apotheek en het vrijwilligersnetwerk van Burenhulp Zuidwolde. In Holwierde is in de DorpsSuperrr een apotheekhoudende huisarts en een winkel met dagbesteding gehuisvest. De stichting Dorpshuis gaat het pand aanpassen en verduurzamen zodat de voor het dorp belangrijke voorzieningen behouden blijven.

Ouderenzorg netwerk DAL gemeenten

In de drie DAL (Delfzijl, Appingedam, Loppersum) gemeenten is de komende jaren een groeiende behoefte aan medische zorg voor ouderen. Daarnaast is er een afname te zien in de beschikbaarheid van mantelzorgers en zorgprofessionals. Om dat tij te keren hebben de organisaties De Hoven, Lentis en de Zonnehuisgroep Noord het initiatief genomen om de zorg voor kwetsbare ouderen op een toekomstbestendige manier vorm te geven. De organisaties gaan samenwerken binnen een geriatrisch Expertise netwerk. Teams binnen dit netwerk bieden behandeling, consultatie en advies aan bewoners in verpleeghuizen en woon-zorgvoorzieningen maar ook aan thuiswonende inwoners. De provincie draagt met een subsidie van 500.000 euro bij aan het opzetten van dit netwerk waardoor innovatieve toekomstgerichte oplossingen geboden kunnen worden in het steeds ijler wordende zorglandschap.

Aan twee andere zorgprojecten wordt financiële ondersteuning geboden. In Hoogezand wordt het Medisch Centrum Hoogezand-Sappemeer opgezet dat gaat functioneren als een zogenaamde anderhalvelijnszorg-  en basisziekenhuiszorg voorziening. Om de noodzakelijke transitie op de ontwikkeling van gezondheidszorg, ziekenhuiszorg met het sociale domein vorm te geven ondersteunt de provincie dit traject.

In het project 'Zorg dat Peebos werkt, met mekaar!' wordt de bouw van een multifunctioneel zorg-werk-leer- ontmoeting- en innovatiecentrum gerealiseerd. Het centrum maakt verbinding tussen de semipermanente unit van De Zijlen, de Werkschuur van Staatsbosbeheer en de Theetuin. Het gebouw wordt optimaal toegankelijk gemaakt zodat het uitnodigt tot ontmoeten en samenwerken.

De provincie Groningen ondersteunt een onderdeel van het totale centrumplan voor Tolbert door het mogelijk te maken om twee bovenwoningen aan te kopen en te slopen. Het centrumplan behelst onder andere de verhuizing van de supermarkt naar de plek waar drie bedrijfspanden (en de bovenwoningen) worden gesloopt. Het centrum van Tolbert krijgt door het centrumplan een belangrijke impuls die de leefbaarheid verhoogd. Tot slot draagt de provincie bij aan het project Automaatje in de gemeente Westerwolde. De gemeente gaat experimenteren met de ANWB-applicatie met de Op-StapBus die 55-plussers in groepen vervoert naar uitjes.


Auteur

albert-jan.garama