Werkconferentie van netwerk Overbrug: “Wat wil (dat) jong?”

GRONINGEN

Wethouder Mattias Gijsbertsen opent 31 mei de eerste werkconferentie ‘Wat wil (dat) jong? van het nieuwe netwerk Overbrug.

De nieuwe stichting wil wetten, loketten en petten slechten zodat jongeren zonder extra belemmeringen kunnen werken aan hun toekomst. De werkconferentie is in het Alfa-college in Groningen.

Tijdens de eerste werkconferentie zullen de vraag van 16+ jongeren naar ondersteuning en het aanbod van dienstverlenende en hulpverlenende organisaties aan de orde komen. Waarom voldoet het aanbod te vaak niet aan de vraag van jongeren? Welke belemmeringen verhinderen een passend aanbod? En welke acties kunnen organisaties en jongeren ondernemen om meer kansen te creëren voor jongeren?

Overbrug is een netwerkorganisatie bestaande uit oa. Noorderpoort, WerkPro, Het Kopland/Zienn, MJD, Alfa-college, Elker, Wij Groningen, Jimmy’s, Vlechter, Mee-Groningen, Leger des Heils, VNN.

Donderdag 31 mei, 13:30 – 17:00, Alfa-College, Kluiverboom 3 Groningen.