Minder verkeersborden in de binnenstad

GRONINGEN

De gemeente Groningen gaat het aantal verkeersborden in de binnenstad met 385 terugbrengen. Dit is een vermindering van circa 30%.

Ook worden er 112 palen verwijderd. Dit besluit van het college van B&W draagt bij aan de doelstellingen uit de Binnenstadvisie waarin staat dat de binnenstad toegankelijk, veilig, gastvrij en bereikbaar is en blijft.

De palen waar de borden aan zijn bevestigd vormen een obstakel voor voetgangers. Dit draagt niet bij aan een aantrekkelijke binnenstad waar de voetganger ruim baan krijgt. Daarnaast zorgt het voor een rommelig straatbeeld. Het teveel aan informatie kan ook leiden tot verkeersonveilige situaties.

De maatregelen hebben geen betrekking op bewegwijzeringsbebording; uit onderzoek is gebleken dat Stadjers en toeristen tevreden zijn met de huidige bewegwijzering.

Bij de totstandkoming van het voorstel is gebruik gemaakt van de expertise van verkeerskundigen, toezichthouders en de politie. Verder zijn diverse belanghebbenden, waaronder de Groninger City Club, de VVV en de Fietsersbond betrokken.

De maatregelen worden gefaseerd uitgevoerd.