aan

GRONINGEN

Omdat bij veel huishoudens spaargeld voor onderhoud en investeringen ontbreekt, kunnen onderhoudskosten voor het huis en de stijging van de energie- en woonlasten voor problemen gaan zorgen. Op de Noordelijke Klimaattop van 9 november 2017 hebben vijftien Groningse gemeenten afspraken gemaakt om huishoudens te helpen te besparen op de energielasten. De gemeente Groningen is één van de ondertekenaars van dit akkoord. In samenwerking met het Energieloket Groningen Woont Slim en de gemeenten in het Westerkwartier heeft de gemeente Groningen een project opgezet om ondersteuning te bieden. Particuliere huizenbezitters die geen geld hebben om energiebesparende maatregelen te treffen, krijgen advies over hun woonlasten van een onafhankelijk financieel adviseur. Deze adviseur beoordeelt de lopende hypotheek, de woonlasten, kijkt wat er aan energiebesparing mogelijk is en hoe dit geregeld kan worden. Dit alles met als uitgangspunt dat de huizenbezitter per maand minder geld kwijt is aan zijn energielasten. Sinds de start van het project hebben meerdere huishoudens al uitgebreid advies ontvangen en hun energielasten kunnen verlagen.

Huizenbezitters die dit ook willen, kunnen gratis woonlastenadvies krijgen door een mail te sturen naar info@groningenwoontslim.nl