Meer rookvrije zones

GRONINGEN

Het college van de stad Groningen wil de mogelijkheid hebben specifieke gebieden aan te wijzen waar het verboden is rook(gassen) te verspreiden. Dit moet bezoekers van bepaalde plaatsen zoals scholen, sportverenigingen en ziekenhuizen beschermen tegen hinder door rook(gassen). Daarmee komt de gemeente tegemoet aan de wens van instellingen en organisaties die zich inspannen voor een rookvrije generatie. Organisaties kunnen een verzoek voor een rookvrije zone indienen bij de gemeente. De aanvrager wordt gevraagd om zelf actief mee te werken aan het bekendmaken en het handhaven van het verbod.

De gemeenteraad moet beslissen over de mogelijkheid om rookvrije zones aan te wijzen en bespreekt het voorstel waarschijnlijk in september.