Rechter maakt gehakt van makelaarstruc

Groningen

De kort geding-rechter in Groningen laat geen spaan heel van de dubieuze bemiddelingspraktijken van het Groningse K&P Makelaars. De makelaar moet aan zestien studenten en oudstudenten bemiddelingskosten terugbetalen. Het gaat om bedragen tussen de vierhonderd en tweeduizend euro, die K&P bovenop de huur en borg in rekening bracht.

De zestien huurders hadden via het Steunpunt Bemiddelingskosten Groningen gezamenlijk een procedure tegen K&P aangespannen. Zij wilden het geld terug dat zij ooit als bemiddelingskosten hadden betaald. Zij stelden zich op het standpunt dat er voor hen nooit is bemiddeld en dat K&P ook voor de verhuurder(s) werkte. Daarmee diende K&P twee heren en dat is in strijd met de wet. De kantonrechter stelde de huurders in het gelijk.

De kantonrechter ging niet mee in de verweren van K&P. Zo stelde K&P onder meer dat zij geen contractuele relatie met de huurders hadden. Het bedrijf waar de huurders destijds zaken mee deden is namelijk opgeheven. Maar de kantonrechter besliste dat K&P feitelijk een voortzetting is van dat oude bedrijf en dat K&P eigenlijk misbruik maakt van de nieuwe identiteit. Daarom moet K&P de bemiddelingskosten terugbetalen. De rechter veroordeelde K&P ook tot het betalen van de buitengerechtelijke incassokosten, wettelijke rente en de kosten van de procedure.

“Wij zijn blij met deze voor ons positieve uitspraak”, aldus Robbert Winters van het Steunpunt Bemiddelingskosten Groningen.