Eerste verkiezingsdebat in en over de Wijert

GRONINGEN

In de Wijert organiseren de bewoners het eerste verkiezingsdebat in Groningen. Actuele kwesties én de toekomst van de wijk staan centraal. Het debat wordt vooral gevoerd aan de hand van vragen van bewoners. De organisatie haalt die vragen vooraf op in de wijk. Hiermee wil de organisatie de burger en de politiek dichter bij elkaar brengen.

Meerdere bewoners in de Wijert hebben de handen ineengeslagen en initiatief genomen tot een speciaal op de wijkgericht verkiezingsdebat. Zij vinden het van het grootste belang dat toekomstige raadsleden goed weten wat er leeft in de wijk en daarover met de bewoners in gesprek gaan. Maar ook onderling in discussie. Woordvoerster Glory Roggen van het bewonersinitiatief: ‘Onze toekomstige politici praten vaak in abstracties, maar wij willen gewoon dat ze kleur bekennen in concrete kwesties. Want er speelt veel in onze wijk, waarover wij zorgen maar ook ideeën hebben. Waarom sloop van betaalbare en goed-bewoonbare woningen? Hoe zit het straks met de veiligheid op de Vondellaan en wat vindt u van de herinrichting van de Van Lenneplaan? En hoe kunnen onze oudere bewoners straks nog sporten en bijpraten in een laagdrempelige setting?’ Roggen beaamt dat dit laatste gaat over de huidige sporthal, die op de nominatie staat te verdwijnen. ‘Een gevoelig punt in de wijk’, zegt ze, ‘dit zal zeker onderwerp zijn in het verkiezingsdebat'. Waar wil deze gemeente die 80 tot 90 uren sporthal gebruikers elders in het zuiden van de stad laten sporten?

Het debat vindt plaats op donderdagavond 25 oktober in het gebouw van het Gomarus College aan het Vondelpad. De gespreksleiding is in handen van Jan Lunsing, inloop vanaf 19.30 uur.