Over 2018 geen btw betalen? | Column Theo van der Werff

In 2018 is dit nog mogelijk, maar deze regeling wordt in de toekomst opgeheven. Dan komt er weer een veel minder aantrekkelijke maatregel.

Dus als u hiervoor in aanmerking komt, moet u er snel bij zijn en misschien nog iets ondernemen om een cadeau van € 1345 van de fiscus te krijgen.

Waar heb ik het over ?

De kleineondernemersregeling, in het vakjargon afgekort als de KOR.

Om hiervoor in aanmerking te komen moet u voldoen aan 4 voorwaarden.

1. U hebt een eenmanszaak of uw onderneming is een samenwerkingsverband van natuurlijke personen, zoals een maatschap of een vennootschap onder firma (het geldt niet voor BV’s).

2. U moet na aftrek van voorbelasting minder dan € 1883 btw betalen per jaar.

3. Uw onderneming is in Nederland gevestigd.

4. U voldoet aan uw administratieve verplichtingen voor de btw.

Als u aan deze verplichtingen voldoet en minder dan € 1345 over het gehele jaar hoeft af te dragen dan hoeft u dat niet te betalen of u krijgt, als u al wel betaald hebt, dit bedrag terug.

Dat laatste moet u wel zelf regelen, anders krijgt u het geld niet terug van de fiscus.

Dit is erg interessant voor ondernemers die veel BTW moeten afdragen over het lage tarief (nu nog 6 %) of export tegen 0 %.

Laat ik een rekenvoorbeeld geven. Tot op heden moet u op jaarbasis € 2000 btw afdragen, maar u denkt erover om in 2019 een investering te doen van € 3000, exclusief btw.

Dan kunt u die investering beter nu doen. U heeft dan een extra voorheffing van 21 % van € 3000, dat is € 630, per saldo te betalen over 2018 (2000 - 630 = 1370.)

Dit krijgt u terug of hoeft u niet af te dragen.

Toch een leuk bedrag in deze gezellige maar dure maand.

Mocht u hierover nog een vraag willen stellen dan kunt u mailen naar theo@vdwgroep.nl. Met als onderwerp: ‘Vraag over de KOR’.

Theo van der Werff


Auteur

Marc Jansen