Jubileumcompositie ‘Waldorf’ op voorjaarsconcert Parcival College

GRONINGEN Tijdens het jaarlijkse voorjaarsconcert van het Parcival College zal voor het eerst de compositie ‘Waldorf’ worden uitgevoerd. Deze compositie is speciaal geschreven ter ere van het 100-jarig bestaan van de Vrije School.

Componist Henry Kelder heeft een jubileumcompositie geschreven ter ere van het 100-jarig bestaan van de Vrije School. Teksten van Rudolph Steiner die ‘het jaar rond’ en daarmee de verschillende levensfasen symboliseren, vormen het uitgangspunt. De teksten zijn in meerdere talen in de compositie verwerkt. Op deze manier wordt ook de internationale reikwijdte van de vrijeschoolbeweging verbeeld, en kan de compositie ook wereldwijd worden uitgevoerd door leerlingen van Vrije Scholen.

Bovenbouwkoor Parcival College

Het bovenbouwkoor van het Parcival College bestaat uit 350 leerlingen in de leeftijd van 15 t/m 18 jaar. Het Parcival College is een Vrije School voor voortgezet onderwijs in de stad Groningen. De leerlingen van het Parcival College komen echter uit alle drie noordelijke provincies. Het kunstonderwijs neemt een belangrijke plaats in. Het Parcival College maakt deel uit van een wereldwijde vrijeschoolbeweging. Die schoolbeweging is in 1919 begonnen in Stuttgart (D) en komt voort uit de antroposofie, het gedachtegoed van Rudolf Steiner. Het is onderwijs door te leren met hoofd, hart en handen. In 2019 bestaat de vrijeschool 100 jaar.

Programma

De voorjaarsconcerten van het Parcival College bestaan uit de volgende programmaonderdelen: zevende klas – popkoor; achtste klas – percussie en dans; negende klas – zelfgeschreven kleinkunstliedjes; tiende, elfde en twaalfde klas (bovenbouwkoor) – jubileumcompositie, samen met het KamerFilharmonie Der Aa.

De voorjaarsconcerten van het Parcival College vinden plaats in de Grote Zaal van de Oosterpoort op dinsdag 19 maart 20.00 uur, woensdag 20 maart 14.30 uur en 20.00 uur.