'Grutto-test' in 't Vinkhuys onder leiding van Jos Hooijmeijer

Groningen - Avifauna, de Groninger vereniging voor vogelaars, organiseert voor de tweede maal dit jaar een lezingenavond in 't Vinkhuys. Onderzoekers Jos Hooijmeijer vertelt woensdagavond 27 maart over zijn grutto-onderzoek in een interactieve lezing, met een kennisquiz.

In 2015 werd de Grutto uitverkozen tot onze nationale vogel. Dat is wel logisch als je bedenkt hoe afhankelijk hij van ons land is en
hoeveel mensen er zijn die iets met grutto's hebben. Maar wat weten we eigenlijk van deze - eens zo algemene - soort? Sinds 2004
vindt in Zuidwest Friesland een langjarig onderzoek plaats waarin alle aspecten van het leven van een grutto aan bod komen:
de aankomst in Nederland, het broedseizoen, de periode voor vertrek, de belangrijke gebieden tijdens de trek en de plaatsen waar
ze overwinteren.

In een interactieve lezing zal Jos Hooijmeijer, grutto-onderzoeker van de Rijksuniversiteit Groningen, daarover vertellen en de kennis van het publiek testen. Bezoekers wordt gevraagd zelf pen en papier mee te nemen.

De lezing begint om 20:00 in 't Vinkhuys en is gratis.