Groningen gaat Fietsbelasting heffen

GRONINGEN - De gemeente Groningen gaat starten met de invoering van Fietsbelasting.

Voor elke fiets moet straks 2,50 euro per maand betaald worden. Met de inkomsten van deze belasting worden nieuwe gratis fietsenstallingen aangelegd in met name de binnenstad van Groningen en de winkelcentra van Paddepoel, Lewenborg, Beijum, Haren en Ten Boer.

Het loop de spuigaten uit

Volgens gemeentewoordvoerder Jan Dinsan loopt het de spuigaten uit met de her en der verspreide fietsen. ,,Ouderen en visueel gehandicapten kunnen vrijwel nergens komen, hulpdiensten idem dito. We gaan het verbieden om zo maar overal je fiets neer te zetten. Nieuwe gratis stallingen die betaald worden door de te heffen fietsbelasting.

Leegstaande winkelpanden

Komende maandag start de registratie van alle fietsen in de gemeente. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de bestanden die fietsenwinkels hebben bijgehouden.

,,Om het project snel te starten, worden leegstaande winkelpanden in Groningen, Haren en Ten Boer spoedig ingericht als fietsenstalling. In deze panden worden ook gratis kleine reparaties verricht als een bandplakken en een ketting spannen. Alles zal betaald worden uit de baten van de fietsbelasting; overigens is Groningen de eerste gemeente in Europa die deze belasting gaat heffen.

Ben u het eens met dit plan? Stuur uw reactie naar gezinsbode@ndcmediagroep.nl.