Stadse Fratsen - Fijne hobby

GRONINGEN - Dus u denkt dat u vertegenwoordigd wordt in de gemeenteraad? Vergeet het maar. Het gros van de gekozen gemeentelijke volksvertegenwoordigers weet niet waar hij of zij het zoeken moet. Zo groen als gras zijn ze. Nieuwelingen! Weerloze kittens die hun plasje laten lopen terwijl ze worden bedolven onder de kennis en de debattechniek van dat enkele raadslid dat wel ervaring heeft.

Dat werd pijnlijk duidelijk tijdens de raadscommissievergadering, afgelopen woensdag. Keizer van het debat over de opvang van ex-verslaafden in De Meeuwen was Wim Koks. Deze SP-er zit al in de raad sinds de tijd dat een puutje zware Van Nelle nog drie gulden kostte. Ander zwaargewicht was zorgdeskundige Wieke Paulusma (D66). Verder had je nog René Bolle (CDA - slimme vent, brede ervaring) en Jan Pieter Loopstra (PvdA, moet het meer hebben van het gestrekte been dan van zijn sterke argumenten).

Een nieuweling (Jasper Boter, VVD) viel op door zijn kalme en degelijke debatstijl, maar de overige nieuwelingen waren nergens te bekennen. Zeventien raadsleden waren aanwezig bij de commissie, twaalf hadden weinig tot niks in te brengen.

De meneer van de PVV gaf geen kik. De drie hipsters van GroenLinks speelden nog in de zandbak toen Koks zijn maiden speech gaf. De stamelende knaap van de Partij van de Dieren werd afgebekt door Loopstra, waarna zijn betoog als een natte vuurpijl doofde. Koks schoot de dierenvriend nog te hulp door wat vragen te stellen die eigenlijk alleen maar met een bevend ‘ja’ konden wordenbeantwoord waardoor hij (en met hem Koks) zijn punt alsnog kon maken. De jongeling liet zich de vernedering glimlachend aanleunen.

Dan had je nog de stakker van de Stadspartij Stad en Ommeland die door Loopstra werd gesloopt en ook de arme ziel van 100% Groningen zal zich hebben afgevraagd waarom hij ooit heeft gekozen voor het raadlidmaatschap na een bijzonder badinerende bejegening door Paulusma.

Waartoe leiden deze bloederige taferelen? Dat een flink aantal raadsleden afknapt. Dat anderen geharnast hun loopbaan in de politiek voortzetten, zodat zij op hun beurt een nieuwe lichting collega’s het leven zo zuur mogelijk kunnen maken. Fijne hobby, dat raadswerk.

 


Gerelateerd nieuws