Keurmerk Basis GGZ voor psychologen ZINN Gezondheidszorg

GRONINGEN - De psychologen van ZINN Gezondheidszorg hebben het Keurmerk Basis GGZ behaald.

ZINN biedt thuiszorg en zorg in woonlocaties in Groningen, Haren en Hoogezand. De psychologen van ZINN Gezondheidszorg laten met het keurmerk zien dat ze zich op het juiste moment extra inspannen voor de juiste zorg.

Het keurmerk is een eenduidig kenmerk voor kwaliteit in de Basis GGZ en omvat normen verdeeld over verschillende thema's. De normen worden opgesteld door zorgverleners, experts en verzekeraars.

Per norm staan de kwaliteitscriteria concreet omschreven. Voorbeelden van deze criteria zijn: cliëntgerichtheid, transparantie, samenwerken en innoveren, continu verbeteren en de inzet voor de ontwikkeling van de Generalistische Basis GGZ landelijk.