Partij voor de Dieren en de Stadspartij voor Stad en Ommeland pleiten voor 'ontspannen tuinieren'

GRONINGEN - De Partij voor de Dieren en de Stadspartij voor Stad en Ommeland willen dat de gemeente Groningen anders naar het groenbeleid gaat kijken. De focus zou overal op biodiversiteit moeten liggen, niet alleen bij de ecologisch beheerde gebieden.

Beide fracties hebben daartoe samen vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. Directe aanleiding is het recente nieuws over de dramatische achteruitgang van vlinders.

Liefdevolle verwaarlozing

Ons intensief beheerde platteland heeft vlinders en insecten weinig te bieden, maar ook in steden is er vaak weinig voedsel, omdat beheer in het teken staat van netheid.

Volgens fractievoorzitter Kirsten de Wrede van de Partij voor de Dieren moet het groenbeheer flink veranderen en moet 'liefdevolle verwaarlozing' de leidraad worden.

,,Er wordt nu vaak gemaaid terwijl bloemen en kruiden nog lang niet uitgebloeid zijn. Dat betekent in feite dat je het restaurant gaat sluiten terwijl je gasten nog met het voorgerecht bezig zijn”, zegt De Wrede.

Geen bloemen en kruiden

Mariska Sloot, voormalig wethouder in Haren en thans raadslid voor de Stadspartij voor Stad en Ommeland, wijst erop dat veel gemeentelijk beheerde grasvelden geen bloemen en kruiden hebben. ,,En dat is nergens voor nodig, want ook gras dat om functionele redenen geregeld gemaaid moet worden, kan echt nog wel wat korte bloeiers in zich dragen”, weet Sloot.

Bewustwordingscampagne

Beide fracties vragen ook om een bewustwordingscampagne inzake de meerwaarde van 'ontspannen tuinieren', omdat ook bij particulieren het strakke gazon vaak de norm is.