Tjeerd Hobma en Hennie Sanders in raad van toezicht Noorderpoort

GRONINGEN - De raad van toezicht van regionaal opleidingencentrum Noorderpoort heeft twee nieuwe leden benoemd: Tjeerd Hobma en Hennie Sanders.

Tjeerd Hobma volgt de per 1 januari van dit jaar afgetreden -  vanwege het einde van de zittingstermijn - Margriet Hommes op. De in Nieuw Beerta woonachtige Hobma is algemeen directeur van kennis- en adviescentrum Volandis in Harderwijk. 

Hij zal behalve in de raad van toezicht zitting nemen in de commissie onderwijs van de raad van toezicht. 

Hennie Sanders volgt Philip Wagner. Hij neemt 1 juli afscheid in verband met het bereiken van de maximale zittingsduur. De in Blijham woonachtige Sanders is bestuurder van Zorggroep Oosterlengte in Winschoten.

Ze neemt behalve in de raad van toezicht zitting in de commissie control van de raad van toezicht. 

Nieuwe voorzitter

Ronald Zwarter is de nieuwe voorzitter van de raad van toezicht van Noorderpoort. Hij volgt de conform het rooster van aftreden vertrokken Pim de Bruijne op.